Ψ Ricevimento psicologo gratuito - Psicologo Milano
Rassegna stampa per “Genitori si diventa” – Giugno/settembre 2010
21 Giugno 2010
Come affrontare l’ansia? c’è “Informansia”, la nuova training-app per iPhone
10 Agosto 2010
Mostra tutto

Ψ Ricevimento psicologo gratuito

PSICOLOGO GRATUITO

PSICOLOGO GRATUITOATTENZIONE, QUESTO SERVIZIO SPERIMENTALE NON E’ PIU’ ATTIVO!

Oltre a ricevere nel proprio studio privato e a condurre consulenze psicologiche online, è possibile incontrare il Dott. Luca Mazzucchelli gratuitamente presso le farmacie di Milano in Largo la Foppa 1 (Moscova) e in via Altamura 20.

Il servizio è gratuito perchè offerto dalle farmacie, che finanziano per intero il progetto dello “psicologo di quartiere” proponendo uno sportello di ascolto aperto a tutti i cittadini di Milano e provincia.
Le farmacie che aderiscono al progetto dello “psicologo di quartiere” offrono 3/4 incontri gratuiti della durata di 40 minuti l’uno circa, durante i quali fare il punto della situazione sul disagio portato. Al termine degli incontri a disposizione, l’utente verrà (se ritenuto necessario) inviato presso una struttura terza ritenuta adeguata per l’eventuale proseguimento del percorso terapeutico: in ogni caso NON sarà possibile continuare gli incontri con il dott. Luca Mazzucchelli nel suo studio privato.

Per prenotare un appuntamento in farmacia NON chiamare il dott. Luca Mazzucchelli, ma direttamente la farmacia presso cui ci si vuole recare.

Per avere un elenco delle farmacie che attualmente a Milano offrono il servizio si rimanda al sito www.psicologiainfarmacia.it

Il Dott. Luca Mazzucchelli riceve presso:

Farmacia Raviola di Via Altamura 20 (autobus 90-91)
Il lunedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00
Telefono: 02 48704000

Farmacia Raimondi di Largo la Foppa 1 (MM Moscova)
Il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.00
Telefono: 02 6554454


ATTENZIONE: IL SERVIZIO NELLE FARMACIE è MOMENTANEAMENTE SOSPESO IN ATTESA DELLE DECISIONI DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE IN MERITO AL RINNOVO O MENO DELLO “PSICOLOGO DI QUARTIERE”.

  

Nie miałam wprawdzie żadnych aptekanapotencje.com/tabletki-cialis-bez-recepty/ innych suplementów tego typu w przeszłości tak wiec wielkiego porównania nie mam. Nasze produkty pochodzą z pewnych źródeł od renomowanych producentów. Przewlekłe stosowanie alkoholu jest łączone zarówno ze zwiększeniem, jak i zmniejszeniem działania warfaryny lub acenokumarolu.

Commenti
Luca Mazzucchelli
Luca Mazzucchelli
Direttore della rivista "Psicologia Contemporanea", Vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, psicologo e psicoterapeuta. Ha fondato il canale youtube “Parliamo di Psicologia”, con cui ispira migliaia di persone su come vivere meglio grazie alla psicologia, ha dato vita alla "Casa della Psicologia" assieme ai colleghi dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia ed è consulente editoriale delle collane di Psicologia Giunti Editore.